Tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett

Prop. 100 L (2011-2012), Innst. 339 L (2011-2012), Lovvedtak 78 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 339 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et samlet Storting har, i samsvar med lovforslag fra regjeringa, vedtatt at det gjøres endringer i Postens plikt til å tilby banktjenester i sitt ekspedisjonsnett. Heretter begrenses Postens plikt til grunnleggende banktjeneste til bare å omfatte landpostnettet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2012