Skatteinformasjonsavtale med Republikken Guatemala

Prop. 131 S (2011-2012), Innst. 36 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 36 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Guatemala om opplysninger i skattesaker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2012