Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012

Prop. 111 S (2011-2012), Innst. 375 S (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2012 Innst. 375 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2012, samt tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i budsjettet og forslag til lovendringer som følger disse sakene. Vedtak er fattet i samsvar med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2012