Styrket kontroll med skip

St.prp. nr. 57, innst. S. nr. 157 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 07.05.1992 Innst. S. nr. 157 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1992