Forslag fra stortingsrepresentantene Reidar Johansen, Lisbeth Holand og Rolf Ketil Bjørn om tiltak for å bedre kontrollen med skip som går i norsk farvann og norske skip i utenriksfart ( kystvakt)

Dokument nr. 8:14, innst. S. nr. 157 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lisbeth Holand, Reidar Johansen, Rolf Ketil Bjørn Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 07.05.1992 Innst. S. nr. 157 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1992