Tilsetting av direktør i Stortingets administrasjon

Innst. 166 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 02.02.2012 Innst. 166 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget i plenum har tilsatt Ida Børresen som ny direktør for Stortingets administrasjon. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 6 år. Børresen har vært direktør i UDI siden 2006. Stortingets nåværende direktør Hans Brattestå, som tiltrådte stillingen i 1990, går av med pensjon 1. juni.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 09.02.2012