Reindriftsavtalen 2012/2013, og endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Prop. 104 S (2011-2012), Innst. 344 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 344 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om Reindriftsavtalen 2012/2013, og endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra FrP, har gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012