Omorganisering av utdanningsadministrasjonen m.m. ( Opprettelse av et Nasjonalt læremiddelsenter og statens utdanningskontor)

St.prp. nr. 75, innst. S. nr. 185 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1992 Innst. S. nr. 185 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1992