Valg av medlemmer og varamedlemmer av A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling

Innst. S. nr. 205 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.06.1992 Innst. S. nr. 205 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992