Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltning

Dokument 3:9 (2011-2012), Innst. 199 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.02.2013 Innst. 199 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen. Målet var å undersøke i hvilken grad utviklingen i havbruksnæringen er bærekraftig og miljøtilpasset. Det ble påpekt at den sterke veksten i næringen innebærer betydelige miljømessige utfordringer. Det ble vist til store tap av oppdrettsfisk på grunn av sykdom og høye forekomster av lakselus og til en betydelig andel rømt oppdrettsfisk blant villfisk. Komiteen så svært alvorlig på enkelte av funnene i undersøkelsen, men fant det positivt at miljøhensyn har blitt tillagt økende vekt i beslutninger om produksjonsvekst som blir fattet i sarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet. Komiteen ba Riksrevisjonen følge opp arbeidet med forbedring av havbruksforvaltningen i fremtidige revisjoner med sikte på å undersøke om endringer som er forespeilet, er gjennomført og har hatt tilsiktet effekt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2013