Representantforslag om behovet for en spissing av opplæringstilbudet som gis første året i videregående opplæring

Dokument 8:83 S (2011-2012), Innst. 385 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Siv Aida Rui Skattem Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2012 Innst. 385 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter for Fremskrittspartiet om spissing av opplæringstilbudet i første år av videregående opplæring.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 09.10.2012