Representantforslag om å endre Stortingets forretningsorden § 53 Spørretime

Dokument 8:84 S (2011-2012), Innst. 288 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Trine Skei Grande Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.05.2012 Innst. 288 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2012