Valg av et medlem til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

Innst. 226 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.03.2012 Innst. 226 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 27.03.2012

  Behandlet i Stortinget: 29.03.2012