Statstilskuddet til Oslo-teatrene i 1992

St.prp. nr. 51, innst. S. nr. 122 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 25.03.1992 Innst. S. nr. 122 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 02.04.1992