Representantforslag om IKT-havarikommisjon og styrket personvern

Dokument 8:94 S (2011-2012), Innst. 341 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 341 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra FrP har Stortinget drøftet forslag om å opprette en IKT- havarikommisjon. Stortinget vedtok å vedlegge forslaget protokollen. For forslaget stemte FrP og KrF. Flertallet i komiteen bemerker i innstillinga at aktuelle saker som en slik kommisjon skulle behandle, kan gjøres innenfor eksisterende forvaltning. Flertallet sier også at det fra regjeringens side er varslet en stortingsmelding om personvern neste år, og at flere av de aktuelle spørsmålene i forslaget vil bli drøftet der.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012