Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2009 og 2010

Meld. St. 16 (2011-2012), Innst. 324 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 324 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2009 og 2010. Stortinget besluttet enstemmig å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2012