Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven

Prop. 82 L (2011-2012), Innst. 318 L (2011-2012), Lovvedtak 68 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 24.05.2012 Innst. 318 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven. Den vedtatte endringen innebærer at hund innlemmes i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 12.06.2012