Representantforslag om bestemmelser om oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter

Dokument 8:97 S (2011-2012), Innst. 349 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Borghild Tenden, Hans Olav Syversen, Jørund Rytman Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V) Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 349 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om å redusere oppbevaringstiden for regnskapsdokumenter fra ti til fem år. Flertallet vedtok at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2012