Representantforslag om å oppheve konsesjonskravet for skogeiendommer

Dokument 8:106 S (2011-2012), Innst. 68 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.11.2012 Innst. 68 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra FrP om å oppheve konsesjonskravet for skogeiendommer. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2012