Representantforslag om å sikre kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten

Dokument 8:108 S (2011-2012), Innst. 72 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Erna Solberg, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.11.2012 Innst. 72 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Høyre om sikring av kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten. Enkelte av forslagene fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2012