Endringer i Stortingets forretningsorden

Innst. S. nr. 145 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.04.1992 Innst. S. nr. 145 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1992