Samtykke til tiltredelse til en Europeisk avtale om internasjonale hovedtrafikkårer ( AGR-avtalen) av 15. november 1975

St.prp. nr. 73, innst. S. nr. 186 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for samferdselskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 03.06.1992 Innst. S. nr. 186 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992