Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan samt norsk sivilt og militært engasjement

Hvor er saken nå?

  1. 1 Redegjørelse
  2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status