Forslag frå stortingsrepresentantane Astrid Marie Nistad, Gunnar Skaug, Leiv Blakset, Sigurd Holemark og Odd Holten om å oppheve Stortingets vedtak om å føre anleggsvegen ved regulering av Nyset-Steggje vassdraga i Årdal kommune i Sogn og Fjordane fylke attende til naturleg tilstand ved anleggsslutt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Astrid Marie Nistad, Gunnar Skaug, Leiv Blakset, Odd Holten, Sigurd Holemark Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. S. nr. 199 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992