Samtykke til at Norges Bank inngår avtale med Det internasjonale valutafondet om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMF

Prop. 114 S (2011-2012), Innst. 389 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2012 Innst. 389 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2012