Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten

Prop. 116 S (2011-2012), Innst. 381 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis Innstilling avgitt 07.06.2012 Innst. 381 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemming vedtatt innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2011/15/EU om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten. Direktivet innebærer bl.a. at myndighetenes mulighet til å gripe inn ved havari eller fare for havari blir klarere. Formålet med denne endringen er å bidra til økt sikkerhet for fartøy og mennesker i situasjoner hvor det benyttes slepebåt- og hjelpemannskap, samt å redusere risikoen for skade ved forurensning fra skip.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012