Endringar i statsbudsjettet for 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Prop. 124 S (2011-2012), Innst. 366 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2012 Innst. 366 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedtatt å gje fullmakt til Helse- og omosrgsdepartementet til å gjere endringar i statsbudsjettet for 2012 søm følgje av takstoppgjera for legar , psykologar og fysioterapeutar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012