Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Prop. 128 S (2011-2012), Innst. 394 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2012 Innst. 394 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig bevilgninger på statsbudsjettet 2012 i forbindelse med lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er medlemmer av Akademikerne, LO Stat og YS Stat, samt øvrige reguleringer i tråd med Riksmeklerens møtebok av 2. juni. Videre ble Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet gitt fullmakt til å kunne samtykke i at det blir foretatt tilsvarende regulering av lønningene mv. som nevnt over, for arbeidstakere som er medlemmer i Unio.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012