Forslag fra stortingsrepresentant Anne Enger Lahnstein om en uavhengig juridisk betenkning om EØS-avtalens forhold til Grunnloven

Dokument nr. 8:48, innst. S. nr. 244 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Enger Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.09.1992 Innst. S. nr. 244 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.09.1992

   Behandlet i Stortinget: 23.09.1992