Innstilling fra valgkomiteen om endring i representasjonen i Nordisk Råd

Innst. 397 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.06.2012 Innst. 397 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2012