Representantforslag om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn

Dokument 8:136 S (2011-2012), Innst. 175 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.01.2013 Innst. 175 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2013