Representantforslag om reduksjon av tidsrammen og omfanget av senaborter

Dokument 8:148 S (2011-2012), Innst. 193 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 193 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om reduksjon av tidsrammen for og omfanget av senaborter, Forslaget ble forkastet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre. Fremskrittspartiet delte seg ved voteringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2013