Bistand til amerikanske skip som deltar i kontroll og håndhevelse av FN-sanksjonene mot Irak

St.prp. nr. 8, innst. S. nr. 40 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1990 Innst. S. nr. 40 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1990