Norges deltakelse i Europarådets virksomhet i 1989

St.meld. nr. 19, innst. S. nr. 93 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1991 Innst. S. nr. 93 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1991