Forslag fra stortingsrepresentant Petter Bjørheim om å be Regjeringen legge frem en melding som grunnlag for en bred gjennomgang av norsk oljepolitikk

Dokument nr. 8:4, innst. S. nr. 152 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Petter Bjørheim Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 23.05.1991 Innst. S. nr. 152 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1991