Samtykke til ratifikasjon, med visse forbehold, av De Forente Nasjoners, FNs Konvensjon av 20. november 1989 om barnets rettigheter

St.prp. nr. 104 for 1989-90, innst. S. nr. 7 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 10.10.1990 Innst. S. nr. 7 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1990