Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret

St.prp. nr. 94 for 1989-90, innst. S. nr. 90 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.02.1991 Innst. S. nr. 90 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.02.1991