Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S (2011-2012), Innst. 50 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2012 Innst. 50 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringa vedtatt at bompengeselskap får høve til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på fv. 545 i Fitjar og Stord kommunar. Bompengeopplegget skal skje ved ei direkte vidareføring av dagens bompengeinnkreving på ferjesambandet E39 Halhjem-Sandvikvåg med to år og med oppstart 1. januar 2013. Det er lagt opp til ei samla økonomisk ramme på 59 mill. kroner for prosjekta/tiltaka, og finansieringa er basert på bompengar (41 mill. kroner) og fylkeskommunale midlar (18 mill. kroner).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2012