Norges deltakelse i Konferansen om Sikkerhet og Samarbeid i Europa , KSSE. Det tredje oppfølgingsmøtet i Wien 1986-89

St.meld. nr. 46 for 1989-90, innst. S. nr. 8 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.10.1990 Innst. S. nr. 8 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1990