Bistand til evakuerte fra Kuwait og Irak og andre bistandstiltak for å avhjelpe følgene av konflikten i Midt-Østen

St.prp. nr. 3, innst. S. nr. 10 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.10.1990 Innst. S. nr. 10 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 17.10.1990