Samtykke til ratifikasjon av den internasjonale avtale om jute og juteprodukter 1989, vedtatt i Geneve 3. november 1989

St.prp. nr. 5, innst. S. nr. 61 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1990 Innst. S. nr. 61 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1990