Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 44. ordinære Generalforsamling, gjenopptatte sesjoner av FNs 43. Generalforsamling, FNs 16. Spesialsesjon, om apartheid, FNs 17. Spesialsesjon, om narkotika og FNs 18. Spesialsesjon, om internasjonalt økonomisk samarbeid og utvikling

St.meld. nr. 62 for 1989-90, innst. S. nr. 36 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1990 Innst. S. nr. 36 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1990