Samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1989 ( NATO)

St.meld. nr. 60 for 1989-90, innst. S. nr. 97 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 20.02.1991 Innst. S. nr. 97 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 16.04.1991