Forslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Holand, Jan Erik Fåne, Grete Knudsen, Trond Jensrud og Kristin Halvorsen om lov om registrert partnerskap

Dokument nr. 8:50 for 1989-90, innst. O. nr. 26 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Grete Knudsen, Jan Erik Fåne, Kristin Halvorsen, Lisbeth Holand, Trond Jensrud Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.02.1991 Innst. O. nr. 26 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.03.1991