Forslag fra Human-Etisk Forbund, vedtatt til fremsettelse av Thor-Eirik Gulbrandsen, Inger Pedersen, Anneliese Dørum, Theo Koritzinsky og Hanna Kvanmo, til endring i Grunnlovens § 2 m.fl.

Dokument nr. 12:2 for 1987-88, innst. S. nr. 66 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1990 Innst. S. nr. 66 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1991