Suppleringsvalg til Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger

Innst. 18 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 04.10.2012 Innst. 18 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 09.10.2012