Norges samarbeid med utviklingslandene i 1989

St.meld. nr. 16, innst. S. nr. 119 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 119 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 02.05.1991