Valg av et medlem til styret for stiftelsen til støtte av jødiske institusjoner eller prosjekter utenfor Norge

Innst. 19 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.10.2012 Innst. 19 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.10.2012