Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1989-90

St.meld. nr. 17-Uttalelsene om forslag nr. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 og 12, innst. S. nr. 78 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 16.01.1991 Innst. S. nr. 78 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.1991

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1991