Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1989-90

St.meld. nr. 17, innst. S. nr. 26 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 16.11.1990 Innst. S. nr. 26 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 22.11.1990